Afzetpaal Chroom - Verhuur  thumbnail

Afzetpaal Chroom - Verhuur

Published Apr 13, 22
7 min read
Afzetpalen worden gebruikt in openbare ruimtes en bij evenementen om de mensenstroom gecontroleerd te leiden en eventuele wachtrijen vorm te geven. Daarnaast zijn ze nuttig om ongenodigde op afstand te houden waar nodig. De afzetpalen van In-Liner zijn veilig, universeel, makkelijk en zonder gereedschap neer te zetten, en hebben ingebouwde vloerbeschermers van rubber.

Afzetkoorden bepalen uw sfeer

Voor een kwalitatief goede afzetkoord kunt u terecht bij In-Liner. Een afzetkoord straalt, in tegenstelling tot de afzetband, stijl en elegantie uit. Het zorgt voor de perfecte entree voor een nieuwe winkelopening, een museum of galerie, een bioscoopgebouw, een afscheiding langs de rode loper, of een ander evenement. Afzetpaaltjes voor bedrijven of evenementen. in-liner is gespecialiseerd in het verkopen en verhuren van afzetpaaltjes van hoge kwaliteit, met lint of koord. gast zich speciaal wil laten voelen. De afzetkoord zal de sfeer van uw evenement positief beïnvloeden

Goedkope Afzetpaaltjes

Van de aggregaten initiatief van Green Events Nederland enorme mensenmassa die op zijn act is die tijdens de Vierdaagsefeesten wel en de Green Deal ‘Afvalvrije Festivals’, afgekomen. aanwezig zijn, draait 85% op Biomass en wordt ondersteund door Ministe- To Liquid (BTL), het schone alternatief rie van Infrastructuur & Waterstaat. Tegen elven kiezen er veel mensen, voor fossiele brandstof.Via de vuur- afvalstromen: van plastic, dierlijke kanten, festivals en sportevents zet- werkshow komen we op een ander vetten, hout en eigenlijk van alles dat ten we ons in voor verantwoord plas- belangrijk speerpunt van de Stichting afval is en waar energie uit te win- tic gebruik. Rode Loper Paaltjes Huren - Feestverhuur - In-Liner. Het streven is dat binnen Vierdaagsefeesten.In cijfers betekent dit: 30% drie jaar minimaal 50 procent van alle sfeer in de stad hecht de organisatie minder roetuitstoot dan bij reguliere wegwerpartikelen door herbruikbare ook veel waarde aan het duurzaam- aggregaten, 30% minder fijnstof, 98% producten is vervangen of hoogwaar- heidsaspect. Ze probeert dit op alle minder aan CO2-uitstoot en 100% dig gerecycled wordt.

Het bijkomende op dezelfde manier een week lang ken al stukken beter voor ons milieu (Afzetpaaltjes). positieve effect is dat de urine ‘terug- feest te kunnen vieren. “Het is een De kokers die bij het afschieten vrij- kaatst’ waardoor ook het wildplassen feestje van ons samen en we hopen komen, zijn van recyclebaar kunststof ontmoedigd wordt en vanzelfspre- dat nog heel lang te mogen organise- en worden apart verzameld.” kend geen last meer is van urinegeur.

Plastic bekers en biomassa Maar de Stichting doet nog veel meer. Hoefnagels: “Net als vorig jaar span- nen we ook dit jaar weer een vangnet aan de Waalkade. Het net van 1. 20 meter hoog en maar liefst 500 meter lang voorkomt dat plastic bekertjes tijdens de Vierdaagsefeesten in de Waal terecht komen.

Lopers & Afzetpaaltjes - Event

We kunnen gerust stellen dat Story van ‘in den beginne’ bij de Vierdaagsefeesten betrokken is. Ook dit jaar was Story ruim vertegen- woordigd op een 8-tal podia en locaties in en rond Nijmegen. Zoals altijd bij Story zit de kracht in de kwaliteit wat zich uit in de kunde en kennis en niet in de aantallen.

Onder de merknaam in-liner hebben wij een eigen assortiment afzetpaaltjes in de markt gezet.

Address: Gravin Elisabethlaan 2A bus 4 - 2320 Hoogstraten, België
Phone: +32 (0) 3 315 89 04
Email: info@in-liner.be
Afzetpaaltjes kopen?

24 EVENTS BUSINESS AWARDS EVENTS BUSINESS Awards worden voor de derde keer uitgereikt Op zoek naar de Beste Eventssupplier van het Jaar 2020! Vanaf 1 oktober 2019 kan er weer gestemd worden op de EVENTS BUSINESS Awards! Deze editie zal via een volledig nieuwe website georganiseerd wor- den. Tot dat moment blijft de website http://eventsawards.

De EVENTS BUSINESS Awards zijn pu- de EVENTS BUSINESS Awards. Op basis wordt, kunt u uw stem uitbrengen. blieksprijzen voor de beste onderne- van de uitgebrachte stemmen stelt een Bij het uitbrengen van uw stemmen mingen in de evenementensector, en notaris een lijst met winnaars op die worden er enkele achtergrondvragen worden uitgereikt tijdens het jaarlijkse in januari 2020 bekend gemaakt wor- gesteld.

De orga- den. De EVENTS Awards zijn een heel niem verwerkt. Een notaris controleert nisatie is in handen van hét vaktijd- mooie marketingtool ten behoeve van de stemmen om de winnaars van deze schrift voor show- en evenementen- een klantgericht management, gemo- prestigieuze MICE-prijzen te verifiëren. makers: EVENTS Business & Showbizz.

• Gemotiveerde medewerkers: u krijgt gemotiveerde medewerkers: zij gaan er voor en ze willen win- nen in de verkiezing van de EVENTS AWARDS. • Een krachtig bedrijf: u stelt doelen en bouwt discipline op, voor tevre- den klanten en een Award als Beste EVENTS bedrijf Of Beste EVENTS sup- plier.

Afzetpaaltjes - Party

Freyja verhuurt een uitgebreid assortiment hekwerken voor diverse toepassingen op elk evenement. Van klein tot groot, van één dag tot enkele weken en van sportevent tot dancefestival. Met innovatieve producten, jarenlange ervaring en een fantastische team- geest geeft Freyja invulling aan alle wensen. Barbara Blommaert en Wim van der dan ook ontzettend trots op het team Innovatieve ontwikkelingen Heijden leiden het bedrijf vanuit het met wie we dit kunnen realiseren.

We zijn benieuwd hoe Medical Events NL het evene- mentenseizoen tot op heden heeft ervaren en welke resultaten hun gouden award heeft opgeleverd. Daarom laten we Erica Vreeswijk, eigenaresse van Medical Events NL, aan het woord. ‘’Het winnen van de Events Business afstemmen.’’ Deze aanpak resulteerde maatwerk oplossingen. Zo leveren Awards 2019 was een prachtige waar- o.in de aanschaf van twee nieuwe wij bijvoorbeeld compleet uitgeruste dering, die in mijn beleving het meest bedrijfsvoertuigen en de aanschaf van EHBO posten of mobiele voertuigen toe te schrijven valt aan het manage- extra materiaal. Het bedrijf heeft hier- tijdens bewegende evenementen.’’ mentteam dat dagelijks zorg draagt door een vergrote capaciteit van AED’s voor alle operationele activiteiten en en brandblussers.

Zon- tie filmpjes gemaakt op evenementen treft men al binnen 24 uur een voor- der de passie van onze medewerkers die een reëel beeld geven en die op stel aan in de mailbox. Dankzij onze en hun enthousiasme zouden wij geen voorhand vragen kunnen beantwoor- ruime ervaring kunnen we altijd een zorg kunnen bieden op evenementen.’’ den van organisatoren: Hoe ziet het passende hulpverlening aanbieden.

“Begin 2019 de logistieke vestiging geopend in Win- ben ze? Relevante vragen die we op is ook de veldnorm ‘Evenementenzorg’ terswijk. ‘’Op deze manier streven we deze manier beantwoorden met een geïntroduceerd, een wettelijke norm ernaar om de groeiende klantenkring duidelijk beeld zodat een organisator die duidelijkheid verschaft over de uni- adequaat te kunnen bedienen, ook in een solide gevoel krijgt bij Medical forme zorgkwaliteit bij evenementen het oosten en noorden van het land’’, Events NL als betrouwbare dienstverle- en het borgen van patiëntveiligheid.

Afzetpaal Met Koord - Verhuur‘’We hebben in 2019 goed ner. Afzetpaaltjes Met Koord Huren - Partytentverhuur. We bieden de organisator een over- Omdat wij deze ook hebben onder- gekeken hoe we het bedrijf beter in de zicht met mogelijkheden en vooral her- schreven weet een organisator dat Me- markt kunnen zetten en hoe we onze kenbare hulpverlening voor zijn/haar dical Events NL voldoet aan alle eisen, bedrijfsprocessen optimaal kunnen evenement.

We sprak- en met Loek Henderix van de afdeling Collé Events van dit dynamische en vooral succesvolle bedrijf. Collé Rental & Sales is met meer dan heid en variëteit aan voertuigen, maatregelen, het werken volgens pro- 120 jaar ervaring en vakmanschap uit- hijs- en hefmaterieel zoals hoogwer- cedures en certificering.

werkelijk geen enkel evenement te ziet hoe we werken. We investeren ook Het is niet alleen dé verhuur- maar groot voor ons is. Onze goed opgeleide continu in nieuwe materialen en tech- zeker ook dé verkoopspecialist van en gecertificeerde medewerkers we- nologieën die voldoen aan de streng- (jonge) machines en materieel voor ten machines veilig en efficiënt te be- ste milieueisen en zorgen ervoor dat projecten in de bouw, industrie, evene- dienen waardoor een snelle op- en af- de klanten van Collé Events steeds over menten en andere sectoren.

Zo worden er klanten wereldwijd. MVO steeds meer elektrische en/of hybride Naast het uitgebreide pakket van mid- machines ingezet om het milieu zo Collé Events delen en diensten is ook MVO (maat- min mogelijk te belasten.” Collé Events is een divisie van Collé Ren- schappelijk verantwoord onderne- tal & Sales die zich bezighoudt met al- men), inclusief milieuaspecten, een Loek besluit: “Ik zie deze prijs als een les wat te maken heeft met evenemen- steeds belangrijkere factor bij de keuze waardering van onze klanten, maar ten.

Loek: “MVO is bij Collé ook als stimulans om door te gaan op soorten en maten: van een dorpsbra- Rental & Sales een belangrijk begrip de ingeslagen weg. Onze klanten kun- derie tot een mega-muziekevent. Daar en we hechten grote waarde aan on- nen blijven rekenen op de vertrouwde komt veel bij kijken en het gaat vooral dernemen met oog voor de omgeving.

Podium, Afzetpaaltjes Huren - In-liner

Dan krijg je als organisator al snel te maken met de behoefte aan de meest uiteen- lopende materialen en machines. Collé Rental & Sales beschikt over een groot arsenaal aan machines en materieel om ieder evenement tot een succes te maken. We beschikken bij Collé Events ook over jarenlange ervaring en weten precies wat er in de branche leeft.

“In 2013 zijn we dan ook gestart met Event Facility Group BV, Eventsafe werd hier onderdeel van.” In de zes jaar die volgen groeit het bedrijf uit tot een serieuze speler in de evenementenwereld. “We hebben vele trouwe klanten, zoals lity Group. Voets: “We hebben sleutel- Zweden en zelfs Mexico en China.

Latest Posts

Jaren 20 Feest

Published May 22, 24
5 min read

Feest Dj Matthew

Published May 20, 24
7 min read

Bruiloft Dj Brabant

Published Jul 31, 23
2 min read